آخرین خبر/ بنیامین بهادری با انتشار این عکس نوشت: به زودی می تونین بیاین خونه مونما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید