آخرین خبر/ بهرام افشاری این عکس را منتشر کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید