برترین ها/ مستانه مهاجر مهاجرت نکرده و در حال حاضر برای گردش در سوئد است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید