آخرین خبر/ الهام حمیدی با انتشار این ویدئو نوشت: گریم‌های متفاوت من در فیلم های مختلف
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید