آخرین خبر/ مرجانه گلچین با انتشار این عکس نوشت:
سانتیاگو: بهتره به چیزایی که ندارم فکر نکنم بجاش به چیزایی که دارم فکر می‌کنم؛
من یه عالمه امید دارم بهتره به امید فکر کنم ... 📕 پیرمرد و دریا
✍🏻 #ارنست_همینگوی
#امید#فردای_روشن
#فردای_بهتر #امیدوارم #انرژی_مثبت #مثبت_اندیشی #امیدواری #روحیه_مثبت #روحیه_قوی #روحیه_عالی #روحیه_بالا #مرجانه_گلچینما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید