آخرین خبر/ ویشکا آسایش با انتشار این عکس نوشت:
سر صحنه " گورکن" با آلاله ❤️
چقدر ناااااازیم 🤪🤣
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید