آخرین خبر/ منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت:
❤️ #دل
#منوچهرهادی
پشت صحنه پیاده رو پاسداران
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید