آخرین خبر/ ماه چهره خلیلی در توضیح این عکس نوشت:
قسمت پنجم چطور بود؟ انتظار داشتین علی بره یا بمونه؟ فکرش رو میکردین بهرامی پشت قتل علی باشه؟ حالا میتونین حدس بزنین چی میشه؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید