آخرین خبر/ افسانه چهره آزاد در ایسنتاگرامش نوشت:
آسوده باش، نفس بکش، رها کن و فقط زندگی کن...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید