آخرین خبر/ آرزو افشار با انتشار این عکس نوشت:  با لبخند و تیپی متفاوت به استقبال پاییز زیبا برویم .... آرزوی شادی از ته قلبمان برای دوستان جانمان.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید