آخرین خبر/ بهاره افشاری در افتتاحیه نمایش «زیبایی گاهی زن است»