آخرین خبر/ روناک یونسی با انتشار این عکس نوشت: هرگز دیگران و خودمان را براساس گذشته‌ قضاوت نکنیم:
مردم می‌آموزند. مردم تغییر می‌کنند. مردم رشد می‌کنند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید