آخرین خبر/ مهسا ایرانی با انتشار این عکس نوشت: عشق  دل به دریا زدن است بدون کشتی” نزار قبانیآخرین پنجشنبه ی تابستون همه پر از شادی و عشق


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید