آخرین خبر/ رُز رضوی با انتشار این عکس نوشت: زندگی زیباست بستگی داره چجوری نگاش کنیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید