آخرین خبر/ زانیار خسروی این عکس را منتشر کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید