آخرین خبر/ انتقاد کارشناس برنامه از وزیر ارشاد بخاطر تصمیمی که درباره فیلم «رستاخیز» گرفته شد/ امیر حسین علم الهدی کارشناس برنامه شهر فرنگ اعتراض خود را بخاطر عدم اکران رستاخیز به وزیر ارشاد بیان کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید