آخرین خبر/ پدرام کریمی با انتشار این عکس نوشت: تابستانی که گذشت... اندکی از مهر پیداست

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید