آخرین خبر/ سعید روستایی با انتشار این ویدئو نوشت: حال بد متری شیش و نیم.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید