آخرین خبر/ سمیرا حسن پور در اکران مردمی فیلم کلوپ همسران.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید