آخرین خبر/ رهام هادیان با انتشار این عکس نوشت:
منتظر پشت صحنه های این عکسم باشید😉
یه سری سورپرایز جدیدم دارم که فک نکنید این مدت الکی نبودم.
رهام عاشقتونه ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید