آخرین خبر/ سانیا سالاری با انتشار این عکس نوشت:
جانم به فدای شما
عشق من ....

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید