آخرین خبر/ پندار اکبری با انتشار این عکس نوشت:
اغلبِ آدم‌ ها . اگر کسی را پذیرفتند، همهٔ عیوبش را حسن می‌بینند و کوچک‌ترین انتقادی بر شخص مورد پسند ایشان وارد نیست و اگر از کسی نفرت پیدا کردند از همهٔ خصلت‌های نیکوی او چشم ‌پوشی می‌کنند و عیوب او را بزرگ می‌نمایانند.
✍🏻 #جورج_اورول
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید