آخرین خبر/ شبنم قلی خانی با انتشار این عکس نوشت:«باور دارم که این جهان
جهان فراوانی و کثرت است
و خداوند
غنی و پر نعمت است
و درهای برکت و ثروت
به روی کسی که تلاش و توکل کند
گشوده است... زندگیتون پر از معجزه»


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رزرو آنلاين بليط
ساميار آگهی