آخرین خبر/ نفیسه روشن نوشت:«عزیزم
ورود به ورزشگاه مبارک❤️ چقدر خوشحالم برای همه زنان سرزمینم❤️٫.، پارسال من اشتباه کردم که رفتم!!!
فقط به ذوق دیدن شکل استادیوم بود،
نه ورزش فوتبال!!!! چون نه ورزش فوتبال رو دوست دارم
نه
دوستانی از جنس فوتبال دارم!!!! .
قصه هایی که پیش امد
و حواشی که برام ساختن بماند!!!! ..
مدتهاس فهمیدم اون ورزشگاه و دعوت شدن من از طرف بعضیا ارزش
ناراحتی شماها و این همه حاشیه رو نداشت
چون گزینشی در کار نبود
پذیرفتن یک دعوت اشتباهی بود
یک اشنایی پراز ضرر ،در هر حال ورودتون مبارک🍀»


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رزرو آنلاين بليط
ساميار آگهی