آخرین خبر/ مرجانه گلچین در اینستاگرامش نوشت:
کاش خوشبختی هم
مانند مرگ
حق هر انسان بود ...ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید