آخرین خبر/ دختری که با عمل های عجیب و غریب زیبایی در اینستاگرام جنجال های فراوانی به پا کرده بود دچار سرنوشت تلخی شد، سرنوشتی که خود او هم آن را باور نمی کرد. ماجرای این دختر پر سر و صدا را در این ویدئو ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید