آخرین خبر/ سعید عزت‌اللهی با انتشار این عکس نوشت: در بدترین روزها امیدوار باش، که همیشه زیباترین باران از سیاهترین ابر مى بارد...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی