آخرین خبر/ سارا منجزی‌پور با انتشار این عکس نوشت:  به اعتقاد من پاییز به سان زنی جا افتاده
می ماند با ژاکتی قهوه ای ، روسری پشمی گل گلی چمدان چرمی خردلی و عینکی بزرگ با چهره ای مهربان که از فصل های دور میاید
میاید و با خود عطر پاییز
که همان عطر نارنگی های سبز شمال است را میاورد... او وقتی چمدان چرمی اش را باز میکند
با خودش
باران آورده
تا ببارد بر سر مردمان عاشق


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی