آخرین خبر/ الهه حصاری با انتشار این عکس نوشت: خدایا شکرت براى هر آن چه هستم  هر آن چه دارم  هرآن چه دادى خدایا شکرت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی