آخرین خبر/ شهرام پوراسد این تصویر از سریال ستایش را منتشر کرد.
عکس از نادر پیرزادهما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی