آخرین خبر/ پیمان معادی با انتشار این عکس نوشت: ده سال قبل، روزهاى خوب درباره الى با اصغر فرهادى جان. شروع حرفه بازیگرى با فیلمى که هر چه بیشتر میگذرد بیشتر دوستش دارم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید