آخرین خبر/ بهناز جعفری با انتشار این عکس نوشت: نور به مغزت بباره  قبل از آنکه به قبرت بباره!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید