آخرین خبر/ روشنک گرامی این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید