آخرین خبر/ مرجانه گلچین با انتشار این عکس نوشت: گاهی سکوت،، شرافتی دارد که گفتن ندارد!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : آخرین خبر