آخرین خبر/ مهراب قاسمخانی با انتشار این عکس نوشت: گفتم برای شفاف سازی، فهرست دارایی هامو منتشر کنم.

منبع : آخرین خبر