آخرین خبر/ تجربه فریبا نادری از بازی کردن در نقش منفی را در این ویدئو تماشا کنید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید