آخرین خبر/ سکانسی از سریال ستایش را با هم تماشا کنیم.
ویدئو از پیج رسمی سریال ستایش
عکس از نادر پیرزادهما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید