آخرین خبر/ ساناز بیان با انتشار این عکس نوشت: کمی مانده تا بصره... جزیره ی مینو، می رانیم روی اروند صغیر...

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید