آخرین خبر/ پرستو صالحی با انتشار این عکس نوشت: بعضی ها گندِ خوبی و درآوردن، بی سر و صدا خوبن، بی عور و ادا خوبن میشه روشون حساب کرد بدجور، رفیقن ناجور و ... شخص مورد نظر در تصویر از اون دست انسان هاست . تولدت مبارکمون باشه مرد آبانی.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید