آخرین خبر/ لیلا بلوکات با انتشار این عکس نوشت: زادروز دوست عزیز و حامی و همراه خیریه مهر لیلا علی کریمی نازنین اسطوره فوتبال بر همه ما مبارک... مهرتون پایدار و لطفتون مستدام ...پیش روتون درخشان و پر از آرامش.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید