فیلم نیوز/ سیاوش اسعدی درباره سکانسی که امروز از فیلم منتشر شد نوشت: امروز سکانسی به اسم بخش هایی از سکانس حذف شده فیلم درخونگاه در فضای مجازی با رویکرد تبلیغاتی منتشر شد.
اینکه پخش یه سکانس حذف شده در فیلم اساسا خوب است یا بد ! نمی دانم ! یا‌ ترجیح می دم در این مقطع زمانی بهش نپردازم. ولی تاسف در این جاست که هنوز درکی از معنی بخش نداریم.
بخش هایی از یک سکانس یعنی مثلا یک دقیقه از یک سکانس چهار دقیقه ای ، سکانس منشر شده بخش نیست! بلکه تیزری است بی کیفیت از سکانس حذف شده فیلم. که بی سلیقه ، پس و پیش ، سر دستی و‌جابجا مونتاژ شده . وتصویری فچل در ذهن مخاطب از خود باقی می گذارد.
من از طرف خودم از مخاطبان درخونگاه پوزش می خواهم.
سیاوش اسعدی ۱۷ / ابان / ۹۸
.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید