آخرین خبر/ بارانا بهادری این عکس را منتشر کرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید