آخرین خبر/ حدیثه تهرانی با انتشار این عکس نوشت: اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود... #حضرت_حافظ


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید