آخرین خبر/ سارا روستاپور با انتشار این عکس نوشت: نهال دخترى با موهاى چترى.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید