آخرین خبر/ پرویز پرستویی با انتشار این عکس نوشت:
ماجرا از اینجا آغاز شد
که قرار بود چهار دستگاه پارکبازی به شهرستان آق قلا و گمیشان بفرستیم (طبق سهمیه بندی که بچه های خودمان در جشنواره برای مناطق سیلزده انجام داده بودیم ) و فقط یک رابط مردمی و غیر سیاسی میخواستیم که به محیط آشنا و نیتی جز کمک به مردم نداشته باشد که آقا پرویز پرستویی سرکار خانم هدیه تهرانی را برای این کار معرفی نمودند که در زمان سیل اخیر در ان منطقه مستقر بوده و هم راه چاه کار را بهتر از هرکسی می شناخت .
امروز جلسه چند ساعته ای در موزه صلح تهران با ایشان برگزار کردیم و ایشان با روی گشاده رسما قبول زحمت فرموده و نمایندگی نصب پارکبازی های اهدایی به نام شهدا در شمال کشور را به عهده گرفتند .
به جز سرکار خانم نرگس کلباسی که با بودجه مردمی بیش از یکصد و اندی پارکبازی برای بچه ها در مناطق زلزله زده کرمانشاه برپا نموده و نیز سرکار خانم نعمانی از سوسنگرد که شیرزنانه و مدیرتر از هرمردی کار پارکبازی های ان منطقه را به سرانجام رسانده این سومین خانمی است که با مرام کامل انسانی به این کار خیر پیوسته و بقولی پرچم خانم ها برای کار خیر همیشه بالاتر از ما مردهای مدعی سرافرازانه در اهتزاز است
و دنیا را چه دیدید شاید همزمان با نصب پارکبازی ها ، جشنواره شاد دانش اموزی فیلم دفاع مقدس هفدهم را هم در منطقه آق قلا و گمیشان برای کودکان برگزار کردیم .
کارهای ما هم که اصلا حساب و کتاب ندارد
نه دنیوی و نه اخروی 😂😂🤦‍♂️🤦‍♂️ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید