میزان/ مرکزتحقیقات سازمان صدا وسیما درنظرسنجی اخیر خود به بررسی سریال‌های پخش شده درآبان ماه ۹۸ پرداخت که براساس آن بیش از ۵۲ درصد بیننده یکی از سریال‌های جدید تلویزیون بوده اند و درمیان این سریال‌ها ستایش سه با ۶۸.۳ درصد و گیله وا با ۲۱.۶ درصد از شبکه سه سیما در صدرسریال‌های تلویزیون به لحاظ جذب مخاطب قرارگرفتند.
مرکزتحقیقات سازمان صدا وسیما درنظرسنجی اخیر خود به بررسی سریال‌های پخش شده درآبان ماه ۹۸ پرداخت که براساس آن بیش از ۵۲ درصد بیننده یکی از سریال‌های جدید تلویزیون بوده اند و درمیان این سریال‌ها ستایش سه با ۶۸.۳ درصد و گیله وا با ۲۱.۶ درصد از شبکه سه سیما در صدرسریال‌های تلویزیون به لحاظ جذب مخاطب قرارگرفتند.

براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی بیش از ۸۰ درصد مردم بیننده برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران، اعم از سریال، فیلم سینمایی، مسابقه، مستند، سخنرانی، گفتگومحور، ورزشی و اخبار هستند.

براین اساس ۶۸.۳ درصد از مردم بیننده مجموعه ۴۱ قسمتی ستایش سه بوده اند که ۷۹.۵ درصد از آن‌ها درحد زیاد از این سریال رضایت داشته اند.

همچنین ازمیان مخاطبان سریال ستایش سه، ۸۶.۲ درصد این سریال را از نظر بازی هنرپیشه‌ها، ۸۳.۸ درصد از نظرتیتراژ، ۷۸.۶ درصد از نظرآموزنده بودن، ۷۷.۷ درصد از نظرجذابیت و ۷۳.۲ درصد از نظرباورپذیربودن شخصیت‌ها درحد زیاد موفق دانسته اند.

۶۲.۹ درصد بینندگان این سریال هم ترتیب وقوع اتفاقات این سریال را مناسب ارزیابی کرده اند.

براساس این نظرسنجی، ۲۱.۶ درصد از مردم بیننده سریال شش قسمتی گیله وا بوده اند که ۷۱.۶ درصد از آن‌ها از این سریال درحدزیاد رضایت داشته اند.

همچنین از میان مخاطبان سریال گیله وا، ۸۰.۳ درصد این سریال را از نظر بازی هنرپیشه‌ها، ۷۲.۸ درصد از نظرباورپذیربودن شخصیت‌ها، ۷۲.۳ درصد از نظرآموزنده بودن، ۷۱.۷ درصد از نظرتیتراژ، ۶۷.۱ درصد از نظرجذابیت در حد زیاد موفق دانسته اند.

۵۸.۴ درصد بینندگان سریال گیله وا هم ترتیب وقوع اتفاقات دراین سریال را مناسب ارزیابی کرده اند.

بعد از دوسریال شبکه سه سیما، سریال ده قسمتی پناه آخر شبکه یک با ۱۴.۲ درصد بیننده دررتبه سوم سریال‌های تلویزیونی که در ماه آبان پایان یافته اند قرارگرفته است که ۷۶.۵ درصد از مخاطبان درحد زیاد ازاین سریال رضایت داشته اند.

براساس این نظرسنجی، از میان مخاطبان سریال پناه آخر، ۸۷.۱ درصد از نظربازی هنرپیشه‌ها، ۷۷.۶ درصد از نظر آموزنده بودن، ۷۶.۷ درصد از نظرتیتراژ، ۷۳.۴ درصد از نظرجذابیت داستان، و ۷۳.۳ درصد از نظرباورپذیربودن شخصیت‌ها این سریال را درحد زیاد موفق دانسته اند.

همچنین ۶۴.۷ درصد از مخاطبان پناه آخر ترتیب وقوع اتفاقات سریال را نیز مناسب ارزیابی کرده اند.

دراین نظرسنجی سریال‌های تکراری که از شبکه‌های مختلف سیما پخش می‌شوند نیز مورد ارزیابی قرارگرفته اند که درمیان آن‌ها سریال تلویزیونی یوسف پیامبراز شبکه آی فیلم برون مرزی، با ۲۳.۹ درصد مخاطب و ۹۹ درصد رضایت در صدر این سریال‌های تکراری درآبان ماه قرارگرفته است.

براساس این نظرسنجی، ۳۷ درصد از مردم اصلا با پخش سریال‌های تکراری موافق نیستند ودرمقابل ۳۲ درصد از مردم در حد زیاد و ۳۱ درصد هم در حد کم از پخش سریال‌های تکراری رضایت دارند.

این نظرسنجی همچنین درکنارسریال‌هایی که پایان یافته اند درباره شش قسمت ابتدایی سریال‌های به رنگ خاک شبکه یک و حکایت‌های کمال شبکه دو نظرمردم را دریافت کرده است که براساس آن ۱۶.۷ درصد بیننده سریال به رنگ خاک شبکه یک بوده اند و ۷۹.۷ درصد از مخاطبان آن ازاین سریال درحد زیاد رضایت داشته اند.

سریال به رنگ خاک شبکه یک سریالی ۳۵ قسمتی است که تا دوشنبه ۲۷ آبان ۱۶ قسمت از آن روی آنتن رفته و ۱۹ قسمت آن باقی مانده است.

شش قسمت ابتدایی سریال تلویزیونی حکایت‌های کمال شبکه دو سیما نیز براساس این نظرسنجی ۱۱.۲ درصد بیننده پای خود نشانده است که ۷۹.۵ درصد از آن‌ها درحد زیاد از این سریال رضایت داشته اند.

حکایت‌های کمال هم سریالی ۲۹ قسمتی است که تا دوشنبه ۲۷ آبان ۱۲ قسمت از آن روی آنتن شبکه دو سیما رفته و ۱۷ قسمت دیگر آن باقی مانده است.

براساس نظرسنجی مرکزتحقیقات سازمان، ۳۳.۶ درصد از مردم سریال‌های شبکه نمایش خانگی را دنبال می‌کنند و ۱۷.۶ درصد هم بیننده سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای هستند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید