آخرین خبر/ سهیلا منصوریان با انتشار این عکس نوشت:
روزی را به یاد میاورم که کسی موفقیتم را باور نداشت..
روزی که از رویاهای بزرگ بودن ، اسطوره شدن و ایستادن رو سکو قهرمانی حرفی میزدم هیچکس باورم نداشت جز خانواده ام...
سختی ها را به جان خریدم ، تلاش کردم ، شکست خوردم ؛ زمین خوردم ولی به امید اینکه کسی دستم را بگیرد ، بلندم کند ننشستم
خودم یا علی گفتم :بلند شدم بارها بارها.‌‌‌‌‌..تلاش کردم!
تا بتوانم رویایم را به حقیقتی که هیچ کس باور نداشت تبدیل کنم...
و حالا با پشت سر گذاشتن تمام سختی ها توانستم با امضا قرارداد سه ساله با باشگاه شین اول به خودم و بعد به دنیا ثابت کنم باز هم میتوانم مثل خورشید در اوج بدرخشم
•خدا کافیست و او بهترین و تنهاترین حامی من است•
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی