آخرین خبر/ کوروش تهامی این عکس را از سریال دل منتشر کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید