آخرین خبر/ حسین مهری با انتشار این عکس نوشت:
یه حسى بهم میگه بچه که بودم احتمالا کارمند بودم، با کیف ادارى در حال رفتن به سر کار😂👶🏻
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی