آخرین خبر/ ژیلا امیرشاهی با انتشار این عکس نوشت:
🎬 یک روز می رسد ،
چشم هایمان را باز می کنیم ،
از خوابِ زمستانیِ این دنیایِ سرد
بیدار می شویم ،
روزهایِ بهاریِ زندگی می رسند ،
و خداوند لبخندی می زند و می گوید :
تمام شد ،
روزهایِ پردغدغه به پایان رسید ،
آرام باشید ..
بارِ سنگینِ روزهایِ سخت را زمین بگذارید ،
و بعد به قولی که به ما داده عمل میکند ..
'' اِن مع العسرِ یسرا ''
بعد از هر سختی آسانی ست ..
یک روز ، آن روزِ خوب می رسد ،
آن روز که یک دعا
بعد از هزار شب اشک و آه
برآورده می شود ،
و ما می فهمیم
درست ترین زمانِ برآورده شدنش
همان بوده که خدا خواسته ..
در میانه ی این راه تنها چیزی که کمی سخت است
نامش ''صبر'' است ..
و خداوند صبر را دوست دارد
و ما را ..

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید